LINKED DIERENWELZIJN NEDERLAND          11 - 11 - 2022
Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
6300
5700
Dierenwelzijn, Dierenliefde & Dierenleed
1450
1540
Kalf bij Koe
1430
2650
Stalbranden
1650
1350
Dierenrechten -  Animal Rights
1210
1380
Veemarkten & Paardenmarkten
1140
830
Onverdoofd Slachten
970
1000
Stierenvechten
450
1005
Nederland Dolfinariumvrij
350
80
Dierproeven & Proefdieren
240
680
Natuur : Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit
390
510
Jagen & Plezierjacht
1330
1100
Kappen met bomen kappen
1220
910
Zoönosen & Besmettelijke Dierziekten
950
1120
Neonicotinoïden, Pesticiden & Biodiversiteit, Bijen, Vlinders & Insecten
250
520
Speciësisme - discriminatie van diersoorten door de mens
190
440
Walvis- & Dolfijnenjacht
30
350
Dierenactivisme & AIVD
Milieu & Duurzaamheid
960
820
Vuurwerk & Vuurwerkverbod
9660
5220
Ballonnen Oplaten Verbod
1530
950
Vreugdevuren & Paasvuren
650
970
Microplastics & Nanoplastics
430
520
Carbidschieten & Melkbusschieten
240
250
Roundup & Glyfosaat
280
670
Uitbreiding luchthavens & Intensivering vliegverkeer
260
550
GenX & Pfas
190
470
Stikstof, Stikstofreductie & Stikstof Derogatie
220
440
Lichtvervuiling & Lichthinder
120
320
Houtstook & Houtrook
120
30
Kunstgras & Kunstgrasvelden
30
0
Klimaat & Energie
220
340
Opwarming Aarde & Stijging Zeespiegel
270
610
Windmolens & Windenergie
310
600
Biomassa & Biomassacentrales
190
250
Kernenergie & Kerncentrales
140
230
Fossiele brandstoffen - olie, kolen, gas
50
90
Zonne-Energie & Zonnepanelen
240
30
Waterstof & Energietransitie
100
5
Economie & Handel
220
430
Palmolie & Veevoersoja - Ontbossing Regenwouden
170
380
CETA Vrijhandelsverdrag
220
510
Vrijhandelsverdrag Mercosur
80
380
TTIP Trans Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
50
120
Oekraïne Associatieverdrag
30
120
Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen
520
690
Tweede Kamer, Democratie & Politiek
1100
730
Bestuurlijke Vernieuwing & de Democratische Rechtsstaat
780
1630
Privacy, ICT, Veiligheid, Politie & AIVD
740
530
Modernisering Koningshuis
490
190
Bestuurlijke Vernieuwing -  Pieter Omtzigt
1400
2900
Defensie & Militaire Missies
250
220
 Waterschappen & Hoogheemraden
170
390
Veehouderij & Megastallen - NederlandVleesland
850
1080
Weet wat je eet : Kreeft
980
610
Weet wat je eet : Koe & Kalf
150
260
Weet wat je eet : Varken
140
210
Weet wat je drinkt : Melk
110
500
Weet wat je eet : Vis
110
380
Weet wat je eet : Ei
100
290
Weet wat je eet : Konijn
70
170
Weet wat je eet : Geit
70
270
Weet wat je eet : Eend
40
150
Weet wat je eet : Kip & Kuiken
40
200
Weet wat je eet : Schaap & Lam
30
180
Weet wat je eet : Paard
20
40
totaal FB 89185
43140
46045
TWITTER  Dierenwelzijn
2370
MASTODON  Dierenwelzijn
Linkedin Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
4475
Linkedin Kalf bij Koe
2740
Linkedin Stalbranden
1645
Linkedin Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
11020
Linkedin Ethical Dairy
5830
Linkedin Animal Activists International
3630
Linkedin Animal abuse, cruelty, neglect and violence
1630
Linkedin Animal Rights World Wide
1660
Pulse Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
13370
Pulse Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
17350
Instagram Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
130
Youtube kanaal Kalf bij Koe
kalf.bijkoe@gmail.com
Youtube kanaal Stalbranden
stalbranden.nee@gmail.com
Youtube kanaal Ballonnen
ballonnen.nee@gmail.com
Youtube kanaal Charybdis
charybdisnederland@gmail.com
Mewe Donald
Mewe Splinter
Mewe Vuurwerk
Mewe Ballonnen


Dierenwelzijn, Dierenrechten, Natuur, Milieu, Klimaat, Energie & Politiek