LINKED DIERENWELZIJN NEDERLAND      2024-01-26
Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
1
6480
5800
Stalbranden & Gierkelders
2
1630
1350
Dierenwelzijn, Dierenliefde & Dierenleed
3
1550
1540
Kalf bij Koe Melk
4
1520
2650
Dierenrechten -  Animal Rights
5
1320
1380
Veemarkten & Paardenmarkten
6
1160
830
Onverdoofd Slachten
7
980
1000
Stierenvechten
8
450
1005
Nederland Dolfinariumvrij
9
410
80
Dierproeven & Proefdieren
10
290
680
Natuur : Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit
11
410
510
Jagen & Plezierjacht
12
1350
1100
Kappen met bomen kappen
13
1260
910
Zoönosen & Besmettelijke Dierziekten
14
950
1120
Biodiversiteit, Pesticiden & Neonicotinoïden, Bijen, Vlinders & Insecten
15
300
520
Speciësisme - discriminatie van diersoorten door de mens
16
220
500
Walvis- & Dolfijnenjacht
17
60
360
Dierenactivisme & AIVD
18
Milieu, Duurzaamheid & Ecocide
19
1100
820
Vuurwerk & Vuurwerkverbod
20
9680
5220
Vuurwerk ? NEE ! - Vuurwerkverbod ? JA !
20
970
Ballonnen Oplaten Verbod
21
1510
950
Vreugdevuren & Paasvuren
22
660
960
Microplastics & Nanoplastics
23
440
520
Carbidschieten & Melkbusschieten
24
240
250
Roundup & Glyfosaat
25
360
670
Stikstof NOx, Ammoniak NH3 & Koolstofdioxide CO2
26
310
450
Uitbreiding luchthavens & Intensivering vliegverkeer
27
280
600
PFAS, PFOA, GenX & Chemours
28
280
470
Houtstook & Houtrook
29
210
100
Lichtvervuiling & Lichthinder
30
130
320
Kunstgras & Kunstgrasvelden
31
50
0
Klimaat & Energie
32
280
340
Zonne-Energie & Zonnepanelen
33
960
120
Windmolens & Windenergie
34
780
610
Opwarming Aarde & Stijging Zeespiegel
35
290
670
Biomassa & Biomassacentrales
36
210
290
Kernenergie & Kerncentrales
37
160
230
Energietransitie, Waterstof & Lithium
38
180
10
Fossiele brandstoffen - olie, kolen, gas
39
120
120
Economie, Handel, Belasting & Toerisme
40
240
430
CETA Vrijhandelsverdrag
41
230
510
Palmolie & Veevoersoja - Ontbossing Regenwouden
42
200
450
Vrijhandelsverdrag Mercosur
43
80
380
TTIP Trans Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
44
50
120
Oekraïne Associatieverdrag
45
30
120
Bestaanszekerheid & Goed Bestuur
46
5920
1800
Tweede Kamer, Provinciale Staten, Democratie & Politiek
47
1380
885
Caring Farmers, Caring Doctors, Caring Vets & Caring Dieticians
50
790
700
Privacy, ICT, Veiligheid, Politie & AIVD
49
740
500
Modernisering Koningshuis, Afslanken Monarchie, Willem de Laatste
51
480
200
Disaster Relief & Response bij (natuur) rampen & oorlog, Dierenhulp
52
300
220
Waterschappen & Hoogheemraden
53
230
420
Megastallen & Slachterijen, of liever Kweekvlees ?
54
860
1080
Weet wat je eet : Krab & Kreeft
55
970
610
Weet wat je eet : Varken
56
180
260
Weet wat je eet : Koe & Kalf
57
170
260
Weet wat je drinkt : Melk
57
170
520
Weet wat je eet : Vis
58
130
380
Weet wat je eet : Ei
59
120
290
Weet wat je eet : Geit
60
100
260
Weet wat je eet : Konijn
61
70
170
Weet wat je eet : Schaap & Lam
62
70
180
Weet wat je eet : Eend & Gans
63
40
160
Weet wat je eet : Kip & Kuiken
59
40
200
Weet wat je eet : Paard
64
20
40
Weet wat je eet : Kikker & Kikkerbilletjes
65
Weet wat je eet : Octopus, Inktvis & Calamari
66
TWITTER  Dierenwelzijn
2370
MASTODON  Dierenwelzijn
Linkedin Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
4470
Linkedin Kalf bij Koe
2640
Linkedin Stalbranden
1600
Linkedin Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
12800
Linkedin Ethical Dairy
5720
Linkedin Animal Activists International
3770
Linkedin Animal abuse, cruelty, neglect and violence
1620
Linkedin Animal Rights World Wide
1720
Pulse Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
13200
Pulse Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
17100
Instagram Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
130
Threads Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
Youtube kanaal Stalbranden
stalbranden.nee@gmail.com
Youtube kanaal Ballonnen
ballonnen.nee@gmail.com
Youtube kanaal Charybdis
charybdisnederland@gmail.com
Mewe Donald
Mewe Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
Mewe Vuurwerk
Mewe Ballonnen

LINKED DIERENWELZIJN NEDERLAND


Dierenwelzijn, Dierenrechten, Natuur, Milieu, Klimaat, Energie & Politiek