LINKED DIERENWELZIJN NEDERLAND      13 - 05 - 2023
facebook groep
NPO Radio Spraakmakers 12345 - 33 min - https://vimeo.com/manage/videos/791886279
facebook pagina
twitter
Walter op Al Jazeera - 6 min - https://vimeo.com/manage/videos/772992631
youtube kanaal
Huisarts Tamara Platteel -  11 min - Red.levens.vernietig.geen.bruikbare.medicijnen
linkedin account
linkedin groep
mastodon
instagram
vimeo
petitie
linkedin Walter Schrader
Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
6320
5800
Dierenwelzijn, Dierenliefde & Dierenleed
1490
1540
Kalf bij Koe Melk
1500
2650
Stalbranden
x
1630
1350
Dierenrechten -  Animal Rights
1250
1380
Veemarkten & Paardenmarkten
1150
830
Onverdoofd Slachten
970
1000
Stierenvechten
x
440
1005
Nederland Dolfinariumvrij
x
410
80
Dierproeven & Proefdieren
x
260
680
Natuur : Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit
x
390
510
Jagen & Plezierjacht
1330
1100
Kappen met bomen kappen
x
1240
910
Zoönosen & Besmettelijke Dierziekten
x
960
1120
Neonicotinoïden, Pesticiden & Biodiversiteit, Bijen, Vlinders & Insecten
x
270
520
Speciësisme - discriminatie van diersoorten door de mens
x
200
500
Walvis- & Dolfijnenjacht
40
360
Dierenactivisme & AIVD
Milieu & Duurzaamheid
1040
820
Vuurwerk & Vuurwerkverbod
9650
5220
Ballonnen Oplaten Verbod
1510
950
Vreugdevuren & Paasvuren
650
960
Microplastics & Nanoplastics
x
430
520
Carbidschieten & Melkbusschieten
x
240
250
Roundup & Glyfosaat
x
290
670
Stikstof NOx, Ammoniak NH3 & Koolstofdioxide CO2
x
280
450
Uitbreiding luchthavens & Intensivering vliegverkeer
270
600
GenX & Pfas
x
220
470
Houtstook & Houtrook
x
190
100
Lichtvervuiling & Lichthinder
120
320
Kunstgras & Kunstgrasvelden
30
0
Klimaat & Energie
270
340
Zonne-Energie & Zonnepanelen
x
620
120
Windmolens & Windenergie
520
610
Opwarming Aarde & Stijging Zeespiegel
x
270
670
Biomassa & Biomassacentrales
190
290
Kernenergie & Kerncentrales
150
230
Waterstof & Energietransitie
x
140
5
Fossiele brandstoffen - olie, kolen, gas
x
100
120
Economie & Handel
x
220
430
CETA Vrijhandelsverdrag
240
510
Palmolie & Veevoersoja - Ontbossing Regenwouden
x
190
450
Vrijhandelsverdrag Mercosur
x
80
380
TTIP Trans Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
50
120
Oekraïne Associatieverdrag
30
120
Bestuurlijke Vernieuwing -  Pieter Omtzigt
2800
5200
Tweede Kamer, Provinciale Staten, Democratie & Politiek
1200
750
Democratische Rechtsstaat & Bestuurlijke Vernieuwing
x
820
1600
Privacy, ICT, Veiligheid, Politie & AIVD
740
500
Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen
600
700
Modernisering Koningshuis, Afslanken Monarchie, Willem de Laatste
xkd
490
200
Defensie & Militaire Missies
x
260
220
 Waterschappen & Hoogheemraden
x
200
420
Veehouderij & Megastallen - NederlandVleesland
850
1080
Weet wat je eet : Kreeft
970
610
Weet wat je eet : Koe & Kalf
x
160
260
Weet wat je eet : Varken
x
160
260
Weet wat je drinkt : Melk
x
160
520
Weet wat je eet : Vis
x
130
380
Weet wat je eet : Ei
110
290
Weet wat je eet : Geit
100
260
Weet wat je eet : Konijn
x
70
170
Weet wat je eet : Schaap & Lam
70
180
Weet wat je eet : Eend
x
40
160
Weet wat je eet : Kip & Kuiken
x
40
200
Weet wat je eet : Paard
x
20
40
TWITTER  Dierenwelzijn
2370
MASTODON  Dierenwelzijn
Linkedin Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
4475
Linkedin Kalf bij Koe
2700
Linkedin Stalbranden
1630
Linkedin Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
11550
Linkedin Ethical Dairy
5830
Linkedin Animal Activists International
3660
Linkedin Animal abuse, cruelty, neglect and violence
1620
Linkedin Animal Rights World Wide
1670
Pulse Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
13300
Pulse Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
17250
Instagram Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
130
Youtube kanaal Kalf bij Koe
kalf.bijkoe@gmail.com
Youtube kanaal Stalbranden
stalbranden.nee@gmail.com
Youtube kanaal Ballonnen
ballonnen.nee@gmail.com
Youtube kanaal Charybdis
charybdisnederland@gmail.com
Mewe Donald
Mewe Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
Mewe Vuurwerk
Mewe Ballonnen

LINKED DIERENWELZIJN NEDERLAND          23 - 01 - 2022


Dierenwelzijn, Dierenrechten, Natuur, Milieu, Klimaat, Energie & Politiek