LINKED DIERENWELZIJN NEDERLAND
Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
6050
5650
Dierenwelzijn, Dierenliefde & Dierenleed
1450
1540
Stalbranden
1650
1350
Bio-industrie, Veetransporten & Eiwittransitie
1430
2650
Dierenrechten -  Animal Rights
1210
1380
Paardenmarkten
1140
830
Onverdoofd Slachten
970
1000
Stierenvechten
450
1005
Nederland Dolfinariumvrij
350
80
Dierproeven & Proefdieren
240
680
Natuur : Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit
390
510
Jagen & Plezierjacht
1330
1100
Kappen met bomen kappen
1220
910
Zoönosen & Besmettelijke Dierziekten
950
1120
Neonicotinoïden, Pesticiden & Biodiversiteit, Bijen, Vlinders & Insecten
250
520
Speciësisme - discriminatie van diersoorten door de mens
190
440
Walvis- & Dolfijnenjacht
30
350
Dierenactivisme & AIVD
Milieu & Duurzaamheid
960
820
Vuurwerk & Vuurwerkverbod
9660
5220
Ballonnen Oplaten Verbod
1530
950
Vreugdevuren & Paasvuren
650
970
Microplastics & Nanoplastics
430
520
Carbidschieten & Melkbusschieten
240
250
Roundup & Glyfosaat
280
670
Uitbreiding luchthavens & Intensivering vliegverkeer
260
550
GenX & Pfas
190
470
Stikstof & Stikstofreductie
220
440
Lichtvervuiling & Lichthinder
120
320
Houtstook & Houtrook
120
30
Kunstgras & Kunstgrasvelden
30
0
Klimaat & Energie
220
340
Opwarming Aarde & Stijging Zeespiegel
270
610
Windmolens & Windenergie
310
600
Biomassa & Biomassacentrales
190
250
Kernenergie & Kerncentrales
140
230
Fossiele brandstoffen - olie, kolen, gas
50
90
Zonne-Energie & Zonnepanelen
240
30
Waterstof & Energietransitie
100
5
Economie & Handel
220
430
Palmolie & Soja - Ontbossing Regenwouden
170
380
CETA Vrijhandelsverdrag
220
510
Vrijhandelsverdrag Mercosur
80
380
TTIP Trans Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
50
120
Oekraïne Associatieverdrag
30
120
Mens & Mededogen
480
690
Tweede Kamer, Democratie & Politiek
1100
730
Bestuurlijke Vernieuwing & de Democratische Rechtsstaat
780
1630
Privacy, ICT, Veiligheid & Politie
740
530
Modernisering Koningshuis
490
190
Pieter Omtzigt
380
840
Defensie & Militaire Missies
250
220
 Waterschappen & Hoogheemraden
170
390
Veehouderij & Megastallen - NederlandVleesland
850
1080
Weet wat je eet : Kreeft
980
610
Weet wat je eet : Koe & Kalf
150
260
Weet wat je eet : Varken
140
210
Weet wat je drinkt : Melk
110
500
Weet wat je eet : Vis
110
380
Weet wat je eet : Ei
100
290
Weet wat je eet : Konijn
70
170
Weet wat je eet : Geit
70
270
Weet wat je eet : Eend
40
150
Weet wat je eet : Kip & Kuiken
40
200
Weet wat je eet : Schaap & Lam
30
180
Weet wat je eet : Paard
20
40
totaal FB 89185
43140
46045
TWITTER  Dierenwelzijn
2370
Linkedin Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
4475
Linkedin Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek 2
2740
Linkedin Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek 3
1645
Linkedin Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
11020
Linkedin Plan B for Animal welfare, Nature, Environment & Climate
5830
Linkedin Animal Activists International
3630
Linkedin Animal abuse, cruelty, neglect and violence
1630
Linkedin Animal Rights World Wide
1660
Pulse Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
13370
Pulse Animal welfare, Nature, Environment, Climate & Politics
17350
Instagram Dierenwelzijn, Natuur, Milieu, Klimaat & Politiek
130
Youtube kanaal FM
Youtube kanaal Stalbranden
Youtube kanaal Ballonnen
Youtube kanaal Dieren zijn geen speelgoed
Youtube kanaal Divers
Mewe Donald
Mewe Splinter
Mewe Vuurwerk
Mewe Ballonnen

https://www.youtube.com/channel/UCo1K-eyGI1vavmp3gpSLerw
33
https://youtu.be/n9UZjE1GMxo
32
https://youtu.be/OSJj6KtA31Y
31
https://youtu.be/8lp3jQWhoTU
30
https://youtu.be/rdebOAxSdSM
29
https://youtu.be/ue5r5zvVjYU
28
https://youtu.be/7vWY4GTNYYc
27
https://youtu.be/XIYVxHR-ES0
26
https://youtu.be/bmdSshVqGYw
25
https://youtu.be/x6It6UPTVtg
24
https://youtu.be/3WtZ4wGkBuo
23
https://youtu.be/sNJyH4Q9lsk
22
https://youtu.be/3epBMfC8FTA
21
https://youtu.be/PYUOVSZDbPI
20
https://youtu.be/vLw9lZQbUps
19
https://youtu.be/BxUSxD1jJts
18
https://youtu.be/czXWM1Wz3dI
17
https://youtu.be/IREWrPopk7Y
16
https://youtu.be/rZUH84b5WhY
15
https://youtu.be/pfsTE82aW4I
14
https://youtu.be/oX1133Ausrw
13
https://youtu.be/mJLqWC8hfeA
12
https://youtu.be/0_ixGdlxK0A
11
https://youtu.be/yveMn1NVCeE
10
https://youtu.be/0_ixGdlxK0A
9
https://youtu.be/ettdXY1fHxM
8
https://youtu.be/bnaZyJGs6Uw
7
https://youtu.be/9QEhoWSmbrg
6
https://youtu.be/dTUEPY2PmGM
5
https://youtu.be/zJXvIxpV-S8
4
https://youtu.be/YcKUUWn6zmo
3
https://youtu.be/YEXUfwN7KYM
2
https://youtu.be/k6mFtjeo8P8
1
https://youtu.be/kJZLYf0WGrE
.

23 - 09 - 2022
Dierenwelzijn, Dierenrechten, Natuur, Milieu, Klimaat, Energie & Politiek